Vi utvecklar människor

Vi har under många år utbildat If:s medarbetare inom presen-
tationsteknik, säljträning och förhandlingsteknik.

Sedan 10 år utbildar vi Cowis personal.

Vi föreläser regel-
bundet på Hand-
elshögskolan.

Volvo gav oss 4,8 av 5 i betyg när kursen i presenta-
tionsteknik hölls på engelska.

Mångårig samarbets-
partner. Skrev en sida
om oss i sin personal-
tidning.

Vi har utbildat AF:s medarbetare under 10 års tid.Du behärskar ditt eget komptensområde. Vi kompletterar med att ge dig "verktygen" för att kunna agera på ett övertygande och vinnande sätt i mötet med andra människor.

Vi utbildar innom presentationsteknik, säljträning och förhandlingsteknik.

Självklart anpassar vi kursen efter er situation och arbetssätt. Föreläsningar inför större grupper eller kurser i små grupper - dina behov bestämmer.

Pro Sell drivs av Kent Carlsson, jur. kand., ekonom och marknadsförare. Även utbildad vid Skandinaviska Ledarhögskolan och Walt Disney i USA.AB Volvo, Volvo Penta, Volvo PV,  If Skadeförsäkring, SEB, Trygg-Hansa, Perstorp AB, Swedish Match, Arbetsförmedlingen, Bayer AB, Handelshögskolan, Cowi AB, Länsförsäkringar, Nobel Biocare, Nyföretagarcentrum, Folksam, Kriminalvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skatteverket, Chalmers, Business Region Göteborg, Trafiklärarutbildningen och flera kommuner är några av våra nöjda kunder.