Öka intäkterna - säljträna!

Vi har fåttt mycket uppskattning för att vår säljträning är så praktiskt inriktad. Du kommer att få träna på dina egna tjänster eller produkter. Inga flummiga teorier! Du kommer att behärska hela säljprocessen fram till avslutet. Det är ju först när du gjort avslut som det är slut på "den icke debiterbara tiden".

Deltagarna i "Let's dance" övar 9 timmar om dagen! Alla behöver träna oavsett om man är erfaren eller ny i branschen. Det gäller inte minst när det gäller försäljning. Det är lätt att fastna i gamla mönster och tankebanor. Träning ger resultat! 


 

Det är säljaren som tar in företagets intäkter. Bra säljare skapar bra intäkter. Precis som en idrottsman, så måste även en säljare träna. Träning ger resultat! Och intäkter!


 

Kunden har ett behov eller ett problem. Säljarens uppgift är att erbjuda en produkt eller tjänst som tillgodoser behovet och löser problemet. Det kräver både kunskap och träning.

Huvudmoment i säljträningen:
 

Behovsanalys

Frågeteknik

Argumentationsteknik

Köpsignaler

Invändningstekniker

Avslutstekniker

Attityd och mental inställning

Praktiska övningar
 

Teori varvas med praktik under kursens gång, vilket ger ett mycket bra resultat.

                                                     

                                   Bra säljare skapar bra intäkter


 

 

 

 

 

  

"Extremt bra utbildning! Otroligt nyttiga saker att gå igenom. Mycket pedagogiskt upplagt"

 

If Skadeförsäkring

 

 

 

 

"Samstämmigheten bland kursdeltagarna var stor. Detta var den mest intressanta säljutbildning man deltagit i".

 

Bayer AB:s personaltidning

 

 

 

 

"Gav verkligen handfasta råd i stället för bara teorier"

 

Företagarnätverket Orb i samarbete med Volvo, KPMG, Manpower

 

 

 

 

 "Hade stora förväntningar på kursen och de infriades med råge. Kommer att ha direkt nytta av vad vi lärt oss"
 

SoftOne AB"Mycket hög verkningsgrad på kursen"

Cool Engineering AB
"Man tror man kan allt efter några år i branschen, men man upptäcker att det finns mycket att lära! En mycket bra kurs".

 
Trygg Hansa